AVALIKUD EKSKURSIOONID

Lisaks eraüritustele korraldab Ikoonimuuseum iga kuu avalike ekskursioone, kuhu on oodatud kõik huvilised. Eksursioone viib läbi kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov.

GRUPP ON KOOS!

22. jaanuar kell 18:00

Orest Kormašov – surma mõistest ikoonidel

Temaatiline ekskursioon neile, kel esmatutvus ikoonidega on juba tehtud ja kes soovivad minna selle teemaga süvitsi. Kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov räägib surma mõistest ikoonidel. Surmakäsitlus õigeusus erineb oluliselt katoliiklikust ja luterlikust käsitlusest. Vene ikoonidel – ka kõige traagilisemate sündmuste kujutamisel, nagu Jeesuse ristilöömine, Jumalaema uinumine – ei ole kedagi näidatud õnnetuna, leinas, sest kõik elu jooksul kogetud kannatused ja surm viib inimese lähemale tema teisele, paremale elule Jumala riigis. Ikoon õpetab, et surmast rääkimine, selle meeles pidamine aitab keskenduda elule ja elurõõmule.

GRUPP ON KOOS!

25. jaanuar kell 18:00

Sissejuhatus ikoonimaailma

Juba lapsepõlvest saati ümbritsesid Orest Kormašovi ikoonid, mis kuulusid tema isa Nikolai Kormašovi rikkalikku kollektsiooni. Praegusel ajal – lisaks õpetamisele Tallinna Ülikoolis – restaureerib ta oma isa ikoone, et valmistada need ette suureks näituseks Mikkeli muuseumis (aprill-november 2018). Orest räägib ikoonidest lihtsalt, haaravalt ja suure soojusega.

30. jaanuar kell 18:00

Jumalaema ikoonide ekskursioon

Temaatiline ekskursioon neile, kel on juba esmatutvus ikoonidega tehtud ja kes tahavad minna selle teemaga süvitsi. Seekord räägib kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov Jumalaema ikoonidest.
Jumalaema ikoonide algseks eeskujuks peetakse pärimuse järgi evangelist Luuka maalitud pilte. Nende alusel kujunesid Bütsantsis erinevad Jumalaema ikoonitüübid, nagu näiteks troonil istuv, palvetav, teed näitav (hodegetria), heldinud (eleousa) jt. Ikoonimuuseumis on esindatud umbes 15 Jumalaema ikooni tüüpi, nendest igaühel on oma tähendus ja eesmärk.

12. veebruar kell 18:00

Православный иконостас: история и устройство

Преподаватель Таллиннского университета, художник, реставратор Орест Кормашов расскажет об истории развития и устройстве классического иконостаса.
Только в православный церквях можно встретить многоярусные иконостасы. Величественная пятиярусная конструкция с помещенными на ней иконами берет свое начало с деисуса, т.е. группы из трех икон. В центре располагается икона Христа. Слева и справа – изображения Богородицы и Иоанна Предтечи.

14. veebruar kell 18:00

Sissejuhatus ikoonimaailma

Juba lapsepõlvest saati ümbritsesid Orest Kormašovi ikoonid, mis kuulusid tema isa Nikolai Kormašovi rikkalikku kollektsiooni. Praegusel ajal – lisaks õpetamisele Tallinna Ülikoolis – restaureerib ta oma isa ikoone, et valmistada need ette suureks näituseks Mikkeli muuseumis (aprill-november 2018). Orest räägib ikoonidest lihtsalt, haaravalt ja suure soojusega.

22. veebruar kell 18:00

Orest Kormašov – surma mõistest ikoonidel

Temaatiline ekskursioon neile, kel esmatutvus ikoonidega on juba tehtud ja kes soovivad minna selle teemaga süvitsi. Kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov räägib surma mõistest ikoonidel. Surmakäsitlus õigeusus erineb oluliselt katoliiklikust ja luterlikust käsitlusest. Vene ikoonidel – ka kõige traagilisemate sündmuste kujutamisel, nagu Jeesuse ristilöömine, Jumalaema uinumine – ei ole kedagi näidatud õnnetuna, leinas, sest kõik elu jooksul kogetud kannatused ja surm viib inimese lähemale tema teisele, paremale elule Jumala riigis. Ikoon õpetab, et surmast rääkimine, selle meeles pidamine aitab keskenduda elule ja elurõõmule.
Ekskursioonid toimuvad eesti keeles. Sissepääs muuseumi piletiga (12 €). Oma osalemisest palun anna teada e-posti aadressil info@ikoonimuuseum.ee või tel 641 0057. Ekskursioonigruppi mahub kuni 25 inimest.
Ikoonimuuseumis saab tellida ekskursioone teemadel: sissejuhatus ikoonimaailma, Jumalaemade ikoonid, Issanda ikoonid, õigeusu kirik ja ikonostaas, värvid ikoonidel, erinevate pühade ikoonid (Ülestõusmine, Jumalaema uinumine, Jõulud jne).