fbpx

AVALIKUD EKSKURSIOONID

Lisaks eraüritustele korraldab Ikoonimuuseum iga kuu avalike ekskursioone, kuhu on oodatud kõik huvilised. Eksursioone viib läbi kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov.

29. jaanuar kell 18:00

Jumalik geomeetria: õigeusu sakraalse ruumi ülesehitus

Temaatiline ekskursioon neile, kel on esmatutvus ikoonidega juba tehtud ja kes tahavad minna selle teemaga süvitsi. Seekord räägib kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov õigeusu sakraalse ruumi ülesehitusest
Sakraalne ruum on koht, kus inimene suhestub Jumalaga ja kõiksusega. Sellise, Jumaliku geomeetria järgi seatud ruumi suhtes on alati olnud erilised nõudmised. Juba enne kristlust oli sakraalse ruumi loomise juures kasutatud kuldlõiget ehk Jumalikku proportsiooni. See harmoonia on olemas nii inimese kehas, biorütmides, teokarpides kui ka Bachi ja Leonardo da Vinci loomingus. Kristlus ja õigeusk pöörab sakraalsele ruumile erilist tähelepanu ja toob selle kasutusse ka täiesti uue dimensiooni.

GRUPP ON KOOS!

30. jaanuar kell 18:00

Jumalaema ikoonid: Maarja elulugu ja imed ikoonidel

Temaatiline ekskursioon neile, kel on juba esmatutvus ikoonidega tehtud ja kes tahavad minna selle teemaga süvitsi. Seekord räägib kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov Jumalaema ikoonidest.
Jumalaema ikoonide algseks eeskujuks peetakse pärimuse järgi evangelist Luuka maalitud pilte. Nende alusel kujunesid Bütsantsis erinevad Jumalaema ikooni põhitüübid, nagu näiteks troonil istuv, palvetav, teed näitav (hodegetria), heldinud (eleousa) jt. Ikoonimuuseumis on esindatud umbes 20 Jumalaema ikooni tüüpi, nendest igaühel on oma imeline tekkelugu, tähendus ja eesmärk.

GRUPP ON KOOS!

3. veebruar kell 18:00

Sissejuhatus ikoonimaailma

Kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov teeb sissejuhatuse ikoonimaailma. Juba lapsepõlvest saati ümbritsesid teda ikoonid, mis kuulusid tema isa Nikolai Kormašovi rikkalikku kollektsiooni. Ta räägib ikoonidest lihtsalt, haaravalt ja suure soojusega.

12. veebruar kell 18:00

Sümbolitest ja nende tähendusest: Kristuse kujutamine

Temaatiline ekskursioon neile, kel esmatutvus ikoonidega on juba tehtud ja kes soovivad minna selle teemaga süvitsi. Seekord räägib kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov mis sümbolite abil kujutati Kristust eri aegadel.
Mis on realism – kas see, kuidas asi välja näeb või see, mis ta on? Kunstis oleme alates Renessansist pidanud realismiks asja kujutamist selliselt, kuidas see paistab nähtuna ühe juhusliku vaataja ühest juhuslikust punktist ühel juhuslikul ajahetkel; selliselt aga ei saa kuidagi asja ammendavalt kirjeldada ja on pigem illusioon asjast. Ometi on olnud ka rikkamaid ja kõikehõlmavamaid käsitlusi, kus lisaks asja väljanägemisele edastatakse ka asja sisu ning selle tähendust ajas ja ruumis. Kristuse ikonograafia kujunemine on heaks näiteks pildi ja tegelikkuse lahutamatule seosele, st realismile selle sõna täielikus mõttes.

18. veeburar kell 18:00

Sissejuhatus ikoonimaailma

Kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov teeb sissejuhatuse ikoonimaailma. Juba lapsepõlvest saati ümbritsesid teda ikoonid, mis kuulusid tema isa Nikolai Kormašovi rikkalikku kollektsiooni. Ta räägib ikoonidest lihtsalt, haaravalt ja suure soojusega.
Sissepääs ekskursioonile muuseumi piletiga (12 €). Oma osalemisest palun anna teada e-posti aadressil info@ikoonimuuseum.ee või tel 641 0057. Ekskursioonigruppi mahub kuni 25 inimest.
Ikoonimuuseumis saab tellida ekskursioone teemadel: sissejuhatus ikoonimaailma, Jumalaemade ikoonid, Issanda ikoonid, “Jumalik geomeetria: õigeusu sakraalse ruumi ülesehitus”, värvid ikoonidel, surma mõiste ikoonidel, erinevate pühade ikoonid (Ülestõusmine, Jumalaema uinumine, Jõulud jne), sümbolite tähendusest ikoonidel: evangelistid jne.