AVALIKUD EKSKURSIOONID

Lisaks eraüritustele korraldab Ikoonimuuseum iga kuu avalike ekskursioone, kuhu on oodatud kõik huvilised. Eksursioone viib läbi kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov.

28. november kell 13:00

VENE KEELES: Sissejuhatus ikoonimaailma

Ekskursiooni viib läbi Ikoonimuuseumi hing, meie kuraator Yury Manuylov. Ta on olnud selle kollektsiooni loomise juures, tegelenud ikoonide väljapanekuga, restaureerinud mitmed neist. Yury on kõigi meie raamatute autor. Oma peamiseks tööks peab ta kohaliku ikoonimaalijate koolkonna tutvustava monograafia “Peipsiveere vanausuliste ikoonikunst” (2013) väljaandmist.

GRUPP ON KOOS
30. november kell 18:00

Orest Kormašov – surma mõistest ikoonidel

Temaatiline ekskursioon neile, kel esmatutvus ikoonidega on juba tehtud ja kes soovivad minna selle teemaga süvitsi. Hingedekuul räägib kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov surma mõistest ikoonidel.
Surmakäsitlus õigeusus erineb oluliselt katoliiklikust ja luterlikust käsitlusest. Vene ikoonidel – ka kõige traagilisemate sündmuste kujutamisel, nagu Jeesuse ristilöömine, Jumalaema uinumine – ei ole kedagi näidatud õnnetuna, leinas, sest kõik elu jooksul kogetud kannatused ja surm viib inimese lähemale tema teisele, paremale elule Jumala riigis. Ikoon õpetab, et surmast rääkimine, selle meeles pidamine aitab keskenduda elule ja elurõõmule.

12. detsember kell 18:00

Jõuludele pühendatud ekskursioon

Temaatiline ekskursioon neile, kel esmatutvus ikoonidega on juba tehtud ja kes soovivad minna selle teemaga süvitsi. Jõulukuul räägib kunstnik, õppejõud ja ikooniloolane Orest Kormašov jõuluteemalistest ikoonidest.
Jõulude kujutamine õigeusus erineb oluliselt luterlikust käsitlusest. Ikooni keskel on Jumalaema, kes lamab punase kangaga kaetud asemel. Tavaliselt on ta pööranud näo oma lapsest eemale: ta on leppinud sellega, et tema poeg ei kuulu enam talle, vaid maailmale. Ikoonimuuseumis on mitu jõulusid kujutavat ikooni, oleme koondanud need ühte kohta, et lektoril oleks piltlikum materjali esitada ja kuulajatel teemat parem jälgida.

8. jaanuar kell 18:00

Sissejuhatus ikoonimaailma

Juba lapsepõlvest saati ümbritsesid Orest Kormašovi ikoonid, mis kuulusid tema isa Nikolai Kormašovi rikkalikku kollektsiooni. Praegusel ajal – lisaks õpetamisele Tallinna Ülikoolis – restaureerib ta Nikolai kiriku ikonostaasi, mille on valmistanud kuulsad Moskva relvapalati meistrid. Orest räägib ikoonidest lihtsalt, haaravalt ja suure soojusega.
Ekskursioonid toimuvad eesti keeles. Sissepääs muuseumi piletiga (12 €). Oma osalemisest palun anna teada e-posti aadressil info@ikoonimuuseum.ee või tel 641 0057. Ekskursioonigruppi mahub kuni 25 inimest.
Ikoonimuuseumis saab tellida ekskursioone teemadel: sissejuhatus ikoonimaailma, Jumalaemade ikoonid, Issanda ikoonid, õigeusu kirik ja ikonostaas, värvid ikoonidel, erinevate pühade ikoonid (Ülestõusmine, Jumalaema uinumine, Jõulud jne).